Payment

ชื่อบัญชี: วิริ พงษ์แจ้ง
1. ธนาคารกรุงเทพ สาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 924-0-19844-1

2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์
เลขที่บัญชี 365-2-33035-4

 

เมื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ Link ต่อไปนี้
(*ในกรณีที่การชำระเงินผ่านระบบ Paypal ก็รบกวนให้แจ้งการชำระเงินเช่นกันคะ)

https://billing.standhost.com/tickets/new/
(เลือก Department เป็น “Billing Dept”)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านคะ

ทีมงาน STANDHOST

standhost2