Payment

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ออมทรัพย์ เกศรินทร์ พงษ์ชีพ 924-0-24822-0
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ออมทรัพย์ เกศรินทร์ พงษ์ชีพ 391-2-68207-1
บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ ออมทรัพย์ เกศรินทร์ พงษ์ชีพ 365-2-39772-0

เมื่อโอนเงินสำเร็จแล้ว กรุณาแจ้งการโอนเงินที่ Link ต่อไปนี้ครับ
(*ในกรณีที่การชำระเงินผ่านระบบ Paypal ก็รบกวนให้แจ้งการชำระเงินเช่นกันครับ)

https://billing.standhost.com/tickets/new/
(เลือก Department เป็น “แจ้งการชำระเงิน”)

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านครับ

ทีมงาน STANDHOST

support@standhost.com

standhost2